Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Engagera dig i en förening

Vad kul att du vill gå med i en förening! Många av våra demokratiambassadörer är med och driver en förening. Några av våra demokratiambassadörer nämnde att de vill kunna läsa om vad andra föreningar gör. Andra nämnde att de vill gå med i en förening. Här har vi därför samlat en mängd olika föreningar som vi tror kan intressera dig.

Här kan du leta efter en organisation som passar just dig. Vi har 47 medlemsorganisationer att välja mellan.

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen. Tillsammans bryter de segregationen, bygger nya broar och tränar svenska. Med samtal, joller och skratt som metod!

Varje år får cirka 100 000 människor Sverige som nytt hemland. Det är svårt för etablerade och nya svenskar att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. Bristen på möten leder till segregation och exkludering, med höga kostnader för individer och samhälle. Kompis Sverige verkar för att bygga vänskap och förebygga utanförskap.

Som volontär kan du delta i IMs arbete med integration. Du kan bland annat bli läxhjälpare, engagera dig i språkcaféer eller bli ett stöd för ensamkommande flyktingbarn. Du kan också arrangera studiecirklar, insamlingar och events samt arbeta i IMs second hand-butik.

ASOV verkar för att ingen kvinna ska behöva utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer eller i samhället i övrigt.

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) är den ledande organisationen för bosniska kvinnor utanför Bosnien och Hercegovina. BHKRF genomför sina aktiviteter i hela Sverige.

 

Kurdistans kvinnoförbund i Sverige (nedan kallad för KKF-S) är en partipolitisk och religiöst obunden organisation för kurdiska kvinnor i Sverige. Förbundet är rikstäckande och består av medlemsföreningar i hela Sverige. I föreningen ingår medlemmar från samtliga delar av Kurdistan.

Turkiska Kvinnoförbundet (TKF) bildades år 2007 som en sammanslutning av turkiska kvinnoföreningar i Sverige. Turkiska Kvinnoförbundet är en demokratiskt, parti politiskt och religiöst obunden ideell organisation.

Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor och ungdomar, speciellt bland invandrare. Föreningen skall också samla och sprida information om de kulturella, sociala, politiska och ekonomiska mekanismer som orsakar detta förtryck.

Operation 1325 grundades 2003 av en rad svenska freds- och kvinnoorganisationer och fungerar idag som en paraplyorganisation för att driva påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter. De arbetar också för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete; diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.

Varken hora eller kuvad kämpar för att barnkonventionens skyddande regelverk också ska omfatta de barn och ungdomar som växer upp i våra förorter. De kämpar också för att kvinnorna i dessa förorter ska omgärdas och skyddas av samma lagar avseende kvinnors rättigheter om jämställdhet som landets kvinnor i övrigt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld. Föreningen har också dels en aktiv ungdomsverksamhet som vänder sig till medlemmar under 26 år och dels en studentsektion vid Stockholms Universitet.

Tensta Kvinno- och Tjejjour ger stöd och råd till kvinnor, tjejer, mammor och barn som är utsatta för våld och hot.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. Vi arbetar på lokal, nationell och internationell nivå.

Trajosko Drom är en romsk kvinnoförening som arbetar med rättighetsfrågor och social utveckling för den romska minoriteten. Organisationen ägnar sig åt flera olika ämnen inom ett brett fält på det sociala och kulturella området, men har även ett speciellt fokus på kvinnofrågor. Alla med engagemang för romska rättigheter och ett jämlikt samhälle är välkomna att delta, antingen genom aktivt stöd i olika aktiviteter eller som stödmedlem.

Interact stöttar nyanlända tjejer i åldern 16-25 att stärka sin identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv. Med mentorer som har liknande erfarenheter arbetar vi för att förändra fördomsbilden mot utrikesfödda och lyfta fram ickenormativa förebilder för målgruppen och omvärlden.

Angered Är Här är ett projekt som jobbar för att höja valdeltagandet i Angered och öka intresset för demokrati och politik bland ungdomar i området.

Är du intresserad av Asien och Indonesien? Bli medlem i Svensk-Indonesiska Sällskapet! De ordnar utflykter, filmkvällar, picknickar, luciatåg och kurser i t ex det indonesiska språket och kulturen. Men framför allt träffas de och har trevligt.

Svängrummet är en öppen mötesplats för alla i Västra Frölunda, Göteborg. De har pågående grupper och arrangemang som startats på initiativ deras besökare.

TiF Malmö är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningens syfte är att arbeta och främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga i olika samhällsprocesser.

Organisationen Helamalmö bedriver ett tjugotal projekt och verksamheter i Malmö med omnejd riktade till barn och unga.

Kod för Sverige (Kultur, Omvärld och Demokrati) är ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans skapar de trygga platser längs flyktvägar och ser till att våldsutsatta kvinnor får hjälp. De ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Skåne Stadsmission möter människor som lever i utsatta livssituationer. Det kan handla om psykisk ohälsa, hemlöshet och fattigdom. Det är vuxna och barn som kommer till deras öppna verksamhet, boenden, hälsovårdsmottagningar och nattjour.

Winnet Skåne arbetar med påverkan och förändring av attityd, kunskap och strukturer. Winnet Skåne samordnar och länkar ihop insatser för jämställdhet inom alla samhällssektorer

Kvinnojouren och tjejjouren Kvinnohuset Västerås är en ideell förening som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män och mot alla former av våld och förtryck. Kvinnohuset driver en kvinno-och tjejjour som ger råd och stöd till våldsutsatta kvinnor och tjejer.