Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Hjälp mig!

Under projektet Rösträtt har våra demokratiambassadörer mött kvinnor som behöver hjälp. Vissa behöver akut hjälp och andra behöver mer långsiktig hjälp. Att hjälpa kvinnor är en grundsten i allt feministiskt arbete. Därför har vi tagit fram den här sidan där du kan få hjälp i ditt privatliv.

Jourtelefoner

Jourtelefoner är stödtelefoner dit du kan ringa för att få hjälp och någon att prata med.

KVINNOFRIDSLINJEN – öppet dygnet runt

En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss.

TRIS JOURTELEFON – öppet vardagar 09.00 – 17.00

Stödtelefon för dig som utsätts för hedersförtryck.

HEDERSFÖRTRYCK.SE – öppet vardagar 09.00-16.00

Stödtelefon för dig som jobbar med personer som utsätts för hedersförtryck.

JOURTELEFONER – En lista med jourtelefoner

Hitta en jourtelefon som passar dig! Här hittar du en lista på olika jourtelefoner och vad de specialiserar sig på.

Hitta din närmaste Kvinno- eller tjejjour

ROKS

UNIZON

JOurer

Detta är några jourer som är våra medlemsorganisationer eller som har deltagit i projektet Rösträtt.

FÖRENINGEN TILLSAMMANS

KVINNOJOUREN ANNA

KVINNOHUSET VÄSTERÅS

TENSTA KVINNO- OCH TJEJJOUR

Hjälp till dig som är hemlös

Tyvärr finns det ingen rikstäckande hjälp för hemlösa. Det finns många kommuner som vi inte nämnt på vår lista men om du är hemlös och behöver hjälp tipsar vi om att söka efter ”hjälp för hemlösa  – din kommun -”. Många kyrkor och trossamfund har satsningar för hemlösa och vi hoppas du hittar en i din närhet.

Stockholm:

STADSMISSIONEN STOCKHOLM

Göteborg:

RÄDDNINGSMISSIONEN

Malmö:

AKUTBOENDE I MALMÖ

Jönköping:

HELA MÄNNISKAN JÖNKÖPING

Ekonomiska bidrag

Här har vi samlat ekonomiska bidrag du kan söka.

Socialbidrag

Har du hamnat i ekonomiska problem och prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra. För att veta om du kan få försörjningsstöd måste du kontakta socialtjänsten i din kommun. Du har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd och få din sak prövad av socialtjänsten.

GLOBAL GRANT

Du kan få pengar till studier, forskning, resor, hyran, idrott, kultur, kurser, vård, litteratur och ideell verksamhet. Det kan gälla ditt eget privatliv och familj eller annan verksamhet i yrkesliv, organisation, förening eller vissa typer av eget företag.

Fredrika Bremer Förbundets Stiftelser

Fredrika Bremer Förbundet delar ut pengar i form av bidrag och stipendier från ett stort antal olika fonder och stiftelser. Bidrag ges bland annat till kvinnor som är äldre, behövande och bildade samt ensamstående och bildade kvinnor bosatta i Sverige. Även kvinnor som tidigare missbrukat alkohol och/eller droger men som nu slutat kan få bidrag från stiftelsen. Ansökningsperioden för Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade Stiftelser och Eva Maria Törneboms Stiftelse är 15 januari – 1 mars 2018.

Föreningen FVO

Föreningen FVO ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till enskilda behövande, huvudsakligen till äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka. Stöd ges även till vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att tillgodose deras behov.

Fundraising How

Fundraising How är en webbdatabas riktad till studenter för att hjälpa dem med stipendieansökningar. I databasen finns långa artiklar riktade både till studenter och organisationer som förmedlar stipendieansökningar. Artikeldatabasen finner ni här. Den är kostnadsfri och uppdateras kontinuerligt.