Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Politik i korthet

Våra demokratiambassadörer vill, efter sitt engagemang i rösträtt, lära sig ännu mer om Sveriges politik. Är du också intresserad av hur politiken fungerar? Här kan du hitta information om:

Här kan du hitta information om hur du röstar på Pashto, Persiska,Somaliska, Svenska, Sorani och Tigrinja.