Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Utbildningar

Våra demokratiambassadörer vill gärna utbilda sig för att utveckla sitt engagemang. Många nämnde att de vill gå ledarutbildningar för att i framtiden själva kunna driva en förening eller bli chefer. Här har vi samlat olika former av utbildningar som vi tror kan hjälpa dig att utveckla ditt politiska engagemang.

Gratis utbildningar

Kvinnofolkhögskolan har bland annat utbildningar i kollektiv organisering och projektledning med utgångspunkt i postkoloniala analyser.

Almis mentorskapsprogram är till för dig som vill bli eller vill ha en mentor.

Demokratihandboken finns gratis online och innehåller tips om hur du kan engagera dig och påverka samhället.

Etableringslyftet skapar möjligheter för nyanlända till snabbare etablering i det svenska samhället. Projektet matchar nyanlända kvinnor och män och arbetsgivare för att effektivt och samordnat ta tillvara de nyanländas kompetens.

Ledarskapsutbildning för unga tjejer och killar med start 2019.

Gemaket är ett rum för nyanlända och etablerade tjejer. Tillsammans pratar vi om samhällsfrågor, jämlikhet och frågor som är viktiga för dig. Du får en mentor och möjlighet att söka pengar för att utveckla en idé eller starta ett projekt.

LSU har tagit fram en utbildning om hur du kan engagera dig på ett hälsosamt sätt. Genom programmet får föreningar verktyg och handledning för att göra reell förändring i ert organisatoriska arbete för hållbart engagemang och ledarskap.

På kvinnofrontens sommarläger får du en chans att diskutera feministiska ämnen och utveckla din feminism tillsammans med andra feminister.

MBU är en verksamhet där ungdomar får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till exempel polis, räddningstjänst och vaktbolag.

Mpower är ett utbildningsprogram i tre steg för unga som vill arbeta för att skapa ett tryggare samhälle. Mpower är ett utbildningsprogram i tre delar där du som ung, kvinna eller man, får kunskap och förståelse för hur samhället fungerar och vad du kan göra för att vara med och ta ansvar för vår gemensamma trygghet i Sverige. Genom programmet får du verktyg för att omvandla din passion till engagemang som skapar ett tryggare och mer inkluderande samhälle. Det handlar om att gå från idé och tanke till aktivt engagemang.

Hur förberedd är du på en samhällskris i ditt närområde? Och vad skapar otrygghet där du bor? Under kursen När det oväntade händer diskuterar du med de andra deltagarna vad som är otryggt i ditt lokalområde, och framför allt; vad vi som individer kan göra tillsammans för att förebygga otrygghet! Du får också en introduktion till det svenska krisberedskapssystemet och en översikt över vem som ansvarar för vad och vad du som individ har för ansvar men även vad som kan vara bra att ha hemma ifall du råkar ut för till exempel ett långvarigt strömavbrott.

Vår medlemsorganisation ROKS samordnar kvinno-och tjejjourer över hela landet. Både kvinno-och tjejjourer ordnar utbildningar där du kan lära dig hur du kan arbeta i deras stöttande verksamhet. Om du är intresserad kan du gå in på ROKS och leta efter den jour som ligger närmast dig.

En utbildning som ger grunderna i ledarskap och personlig utveckling för unga kvinnor under en intensiv kurs. Om du är intresserad av utbildningen kan du kontakta soroptimisterna här.

Den här utbildningen är till för dig som är intresserad av en ledande befattning i din organisation, på din arbetsplats eller i styrelserummet.

Vår medlemsorganisation Unizon samordnar kvinno-och tjejjourer över hela landet. Både kvinno-och tjejjourer ordnar utbildningar där du kan lära dig hur du kan arbeta i deras stöttande verksamhet. Om du är intresserad kan du gå in på Unizon och leta efter den jour som ligger närmast dig.

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter kopplat till Svenska Lottakårens verksamhet. Utbildningen kräver att du blir medlem i Svenska Lottakåren.

Varken Hora eller Kuvad (VHEK) ordnar kostnadsfria workshops och seminarier i teman kring feminism och antirasism för att motverka och förebygga hedersförtryck. VHEKs workshops är framtagna för grupper till exempel din skola, förening eller arbetsplats.

Med Öva på Svenska kan du lära dig svenska samtidigt som du tittar tv.

HÄR KAN DU HITTA FLER UTBILDNINGAR

Här har vi samlat hemsidor där du kan leta efter fler utbildningar och utbildningar i din närhet.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlingen ordnar flera olika utbildningar som kan hjälpa dig att få jobb. Här kan du leta bland deras utbildningar.

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND, ABF

ABF är ett studieförbund som samlar massor med olika utbildningar.

FOLKUNIVERSITET

Folkuniversistet är ett studieförbund som samlar massor med olika utbildningar.

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND

Om du letar rätt på ditt förbundskansli kan du läsa vidare om vilka kurser som anordnas nära dig.

IM:S UTBILDNING SOM STÄRKER

IMs utbildningar är mötesplatser som medverkar till att stärka volontärer, medlemmar och allmänhet i de frågor som IM arbetar med. Kunniga och engagerade medlemmar och volontärer är en förutsättning för att IM ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utbildningarna är gratis för dig som är medlem i IM.

MEDBORGARSKOLAN

Medborgarskolan är ett studieförbund som samlar massor med olika utbildningar.

NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGS­VERKSAMHET

Om du letar rätt på din lokala avdelning kan du läsa vidare om vilka kurser som anordnas nära dig.

RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA

Här hittar du massa olika utbildningar som Röda Korset anordnar.

SENSUS

Sensus är ett studieförbund som samlar massor med olika utbildningar.

STUDIEFÖRBUNDET BILDA

Studieförbundet Bilda är ett studieförbund som samlar massor med olika utbildningar.

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

Studieförbundet vuxenskolan är ett studieförbund som samlar massor med olika utbildningar.