Ett särskilt tortyrbrott?

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat vårt yttrande över departementspromemorian Ds 2015:42 – Ett särskilt tortyrbrott?

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar utredningens förslag om att införa ett tortyrbrott i Sverige och ser positivt på att Sverige följer Tortyrkonventionen och stödjer det internationella arbetet mot tortyr.

Vi vill dock göra utredningen uppmärksam på de fall av tortyrbrott som rör våldtäkt. Vi är oroade att det nya brottet kommer att medföra samma svårigheter kring uppsåt i det nya brottet som existerar med uppsåtsrekvisitet i redan gällande rätt.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill även uppmärksamma utredningen på den globala kvinnorörelsens arbete för att inkludera tortyr som begås av icke-statliga aktörer i definitionen av tortyr.

Sverige skulle kunna vara ett föregångsland i att definiera de tortyrliknande handlingar såsom könsstympning, prostitution, våldtäkt med mera som kvinnor utsätts för som tortyr.

läs vårt yttrande här

Läs resten av våra remissvar här.