Filmpremiär: Eva Cederstams ”Förövare”

Folkets Bio och Zita bjuder in till premiären av Ewa Cederstams film Förövare om några av de människor som dömts för våldtäkt. Filmen följs av ett panelsamtal med fokus på hur vi ser på våldtäkten och våldtäktsmannen idag.

Över sextusen våldtäkter anmäls i Sverige varje år. Förövare är en film om några av dem som har dömts för detta brott, några av människorna bakom siffran. Hur ser de på sig själva? Hur ser de på offren? Hur ser de på brottet? Och hur ser de på möjligheten att – som dömd gärningsman – gå vidare efter avtjänat straff?

I det efterföljande panelsamtalet medverkar Olga Persson (Unizon), Nathan Hamelberg (Machofrabriken) och Lena Berg (Män för jämställdhet). Samtalet kommer att fokusera på hur vi ser på våldtäkten och våldäktsmannen idag. Hur kan vi i ett klimat där media skapar monster av förövare gå vidare och diskutera, bearbeta och förhindra brott bortom stigman.

Svensk kortfilm c/o Folkets Bio arrangeras med stöd av Svenska filminstitutet.

Läs mer här.

Välkomna!