Fira Fadimes minne med att trappa upp kampen mot heder

Den 21 januari 2002 mördades Fadime Şahindal av sin pappa för att hon gjorde anspråk på ett liv i frihet och utmanade hedersprinciperna. Vi ska aldrig glömma henne. Mycket, men långt från tillräckligt, har hänt på 20 år. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och ge stöd och skydd till de utsatta ska trappas upp och systematiseras i hela landet.

Bland annat måste grundläggande kunskaper om hedersrelaterad brottslighet säkerställas i rättsväsendet. Förundersökningar där hedersmotiv misstänks bör utredas av specialiserade poliser och åklagare, domare bör vidareutbildas och särskilt sakkunniga med hederskompetens bör användas oftare.

Också inom socialtjänsten måste kunskaperna höjas och tillräckliga resurser tillföras. I alla kommuner bör socialtjänsten ha tydliga rutiner för att handlägga och följa upp ärenden där riskfaktorer för hedersrelaterat våld inklusive vägs in.

Skolans arbete måste förstärkas, all personal ska ha tillräckliga kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck och orosanmäla när misstänker utsatthet. Orosanmälningarna måste i fler fall leda till åtgärder.

Stöd, vård och traumabehandling för kvinnor och flickor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck måste finnas i hela landet. Organisationer som arbetar med hedersfrågor och kvinnojourer som tar emot hedersutsatta måste ges tillräckliga resurser och goda förutsättningar att bedriva sina verksamheter.

Samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och polis måste bli bättre så att samhället i fler fall kan upptäcka och ingripa mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat behövs ökad samverkan mellan socialtjänst och polis kring riskbedömningar i ärenden som rör hedersvåld.