Fler chefer inom välfärden lönar sig

I kvinnodominerade yrken med stora personalgrupper är sjuktalen höga. Vår nya rapport ”Investera för en jämställd arbetsmiljö” visar att en förändrad organisation med färre medarbetare per chef kan finansiera sig själv på kort tid och därefter ge ett överskott som kan investeras i verksamheten.

Dagens Samhälle uppmärksammar rapporten i en nyhetsartikel:

”I en färsk rapport har Sveriges Kvinnoorganisationer räknat på effekterna av att investera i fler chefer per anställd i välfärden. Rapporten sätter förutsättningen att en vård- och omsorgsförvaltning med 2 000 anställda vill minska antalet medarbetare per chef från 45 till 30. Det betyder en ökning av antalet chefer med drygt 50 procent. Resultatet: åtgärden är lönsam. Mycket lönsam.

Till att börja med kostar det pengar. Beräkningen ger en merkostnad på 33 miljoner kronor år ett. I form av lönekostnader, men också kostnader relaterade till inskolning och rekrytering.

– Det blir en initial kostnad. Fast redan efter två år har man jobbat in den och det börjar löna sig, säger Jenny Andersson.”

Läs artikeln i Dagens Samhälle här.