Flickaplattformen, ett treårigt projekt av Hungerprojektet och Make Equal, bjuder in till erfarenhetsutbyte och diskussion på Internationella Flickadagen den 11 oktober. Flickadagen instiftades på initiativ av FN för att uppmärksamma flickors situation och möjligheter världen över.

På Flickadagen 2017 kommer framtidens politiker och drivande krafter i civilsamhället att medverka. Ledare för politiska ungdomsförbund kommer att vara på plats och representanter från IM, Ung i Sverige, Sveriges Ungdomsråd och den svenska mästaren i poetry slam. Flickaplattformen har även satt upp ett panelsamtal med Make Equal, European Youth Parliament (EYP) och AllBright, och JUCK kommer att hålla ett framträdande.

Flickaplattformen samlar aktörer som vill arbeta för jämställdhet och flickors rättigheter för att aktivt påverka allmänheten och makthavare och göra skillnad.

Läs mer om Flickaplattformen här.

Anmäl dig här.