Viktiga frågor uppmärksammades den 6 september på fördjupningskonferensen Fokus Jämställdhet – integration och arbete som arrangerades i Eskilstuna av Eskilstuna kommun i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer.

De 170 deltagarna fick möjlighet att ta del av goda exempel på jämställdhetsintegrering, fördjupa kunskaper och utveckla nya lösningar inom området jämställdhet, arbete och integration. ”Jämställdhet är en stor del av lösningen på i stort sett varje samhällsutmaning” sade kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna Jimmy Jansson (S) under invigningen.

Konferensen öppnades av spoken word-artisten och författaren Alma Kirlic och deltagarna välkomnades därefter av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer och Cecilia Boström, kommunstrateg, Eskilstuna kommun. Olof Åslund, generaldirektör för IFAU, gav en introduktion till situationen för nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige.

Programmet innehöll metodverkstäder, föreläsningar och seminarium som pågick parallellt under dagen. Bland annat diskuterades förutsättningar som påverkar nyanlända kvinnors och mäns etablering, utbildningssatsningar och systematiserade arbetssätt och möten för en jämställd etablering. Det gick även att höra om Lola Ahmeds, verksamhetsutvecklare på KFUM i Göteborg, arbete för att stötta nyanlända unga i Sverige genom projektet Interact, om Arbetsförmedlingens projekt Mirjam och om organisationen Sisters in Business som drivs av grundaren Jabou Foon. Under interaktiva verkstäder i metoder för budgetgranskning, skapande av extratjänster och jämställda överenskommelser kunde deltagare få förslag på hur de kan gå tillväga för att främja etablering och jämställdhet på regional och lokal nivå.

Arbetsmarknads– och etableringsminister Ylva Johansson besökte konferensen under eftermiddagen och frågades ut om regeringens satsningar för etablering av nyanlända och hur de ska se till att dessa kommer kvinnor och män till del på lika villkor.

Är du också intresserad av att samarbeta med oss för att göra budgetgranskningar, arrangera utbildningar eller konferenser? Tveka inte att kontakta oss på: info@sverigeskvinnolobby.se.

Nästa upplaga av Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationer i Karlstad 6 till 7 februari 2018. Läs mer här.

Här kan du läsa mer om Sveriges Kvinnoorganisationers arbete med jämställdhetsgranskningar av budgetar, och vår senaste granskning av regeringens satsningar på etablering av nyanlända Snabbspår och stickspår.