Svenska med Baby ska ha fokusgrupper för nyanlända, som bott i Sverige 1-4 år (ungefär) och har flyttat hit med barn/fått barn under sin första tid i Sverige. Grupperna ska genomföras 21 och 22 mars.

Fokusgruppen kommer att handla om de svårigheter man möter som nyanländ förälder i Sverige och vad som skulle behövas för att underlätta för målgruppen.

Grupperna kommer genomföras på svenska, engelska och spanska och Svenska med baby bjuder på mat, fika och en biobiljett.

Kontakta Jessica Skenderi vid intresse: jessica@svenskamedbaby.se.

Läs mer om Svenska med Baby här.