Förändringar i könstillhörighetslagen måste föregås av en jämställdhetsanalys

Den 14 november medverkade Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund i SVT:s Agenda med anledning av förslaget till ny könstillhörighetslag som presenterades veckan innan. Förslaget innebär att människors juridiska kön ska baseras på självbestämmande, det vill säga människor ska själva få definiera sitt kön.

Sveriges Kvinnoorganisationer menar att det är viktigt att se att kvinnor får lägre lön, utsätts för våld och på andra sätt diskrimineras framförallt på grund av sitt biologiska kön. Vi är kritiska till att ingen av de utredningar som hittills gjorts har undersökt vilka konsekvenser en ny definition av kön skulle kunna få för kvinnors rättigheter och jämställdhetsarbetet.

Se programmet här!  (Inslaget börjar 17 minuter in.)

Urval av andra texter om inslaget