Om en månad idag är det val till Europaparlamentet, ett av EU:s lagstiftande organ. Idag utgör kvinnor 36% av Europaparlamentets ledamöter. Underrepresentationen av kvinnor i beslutsfattande positioner är ett hot mot demokratin. Endast 30% av europeiska regeringar består idag av kvinnor. 89% av nationella ledare är idag män. I det privata näringslivet utgör tre fjärdedelar av bolagsstyrelserna män (statistik från EIGE). Det här innebär att de beslut som dagligen påverkar Sveriges ekonomi, politik och samhälle idag tas av ledningar överrepresenterade av män.

European Women’s Lobby lanserade inför Europaparlamentsvalet kampanjen 50/50: Women for Europe – Europe for Women Kampanjen uppmanar blanda annat nationella partier att ha en jämställd representation av kvinnor och män på sina kandidatlistor. Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat de svenska partiernas kandidatlistor inför Europaparlamentsvalet.

Här är vårt resultat:

Fördelning kvinnor och män på partiernas kand

Den minst jämställda representationen finner vi hos Centerpartiet, där cirka 40% av 57 kandidater är kvinnor. Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och Socialdemokraternas kandidatlistor utgörs av majoriteten kvinnor.

På det stora hela ser vi jämställda partilistor, nu är det upp till väljarna den 26 maj att rösta för ett mer jämställt EU.

#jämställdEU #kryssajämställt

I vår undersökning har vi räknat antalet kvinnor respektive män på samtliga partiers fullständiga kandidatlistor.