Från COP26: Gender Equality in the Nordic energy sector

Ett samtal mellan Ewa Larsson (Gröna Kvinnor), Eva Hallström (ingenjör och styrelsemedlem Gröna Kvinnor) och Joakim Byström (entreprenör, Miljöpartiet Härnösand). Ett panelsamtal om varför kön och jämställdhet är viktigt inom energisektorn. Samtalet utgår ifrån en rapport av Nordiska Ministerrådet. Ni kan ladda ner och se hela samtalet här