Idag den 3 november är det European Equal Pay Day. Kvinnor tjänar i genomsnitt 16,3 % mindre än män i Europa. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis från och med idag och fram till årsskiftet.

Med anledning av European Equal Pay Day har flera EU-kommissionärer gjort ett gemensamt uttalande där de framhåller att jämställdhet och jämställa löner är grundläggande värderingar för EU. Trots detta är det långt ifrån verklighet i EU, där lönegapet verkar ha stagnerat de senaste åren och nu ligger på 16,3 procent. Det betyder att kvinnor jobbar gratis två månader om året, jämfört med män som får betalt för sitt arbete året ut.

Även när det gäller jämställdheten i stort och globalt verkar utvecklingen ha stannat av, och i vissa fall gå bakåt. I veckan kom World Economic Forums senaste rapport om jämställdhet i världen (The Global Gender Gap Report 2017). Där konstateras att könsskillnaderna växer och att det kommer att dröja 100 år innan vi når jämställdhet vad gäller politiskt och ekonomiskt inflytande, hälsa och utbildning. Skillnaderna ökar allra mest i arbetslivet där jämställdhet enligt WEF väntas nås först år 2234.

Även det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE konstaterade tidigare i år att utvecklingen går framåt i snigelfart när deras årliga jämställdhetsindex presenterades. Enligt deras index rankas Sverige som det mest jämställda landet i EU, men än råder inte jämställdhet. Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 12,5%. Det betyder att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:00 varje dag, medan män får betalt till kl. 17:00. Även här går det långsamt och med nuvarande förändringstakt når vi jämställda löner först år 2050.

För att öka på takten och bryta de strukturella löneskillnaderna driver Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med en rad fackförbund och kvinnoorganisationer kampanjen Lön hela dagen. Tillsammans kräver vi bland annat ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, rätt till heltid och trygga anställningar, och att traditionellt kvinnodominerat arbete uppvärderas.

EU-kommissionen ser likartat på problemet och uttrycker i sitt pressmeddelande med anledning av Equal Pay Day att det är brådskande att vända utvecklingen. Kvinnor tenderar att arbeta i lågbetalda sektorer, befordras mindre än män och vara underrepresenterade i chefspositioner. Singelhushåll med kvinnor som huvudsaklig försörjare till sina barn är också mer utsatta för fattigdom och barnfattigdom.

Det är dags för Lön hela dagen! Läs mer om hur du kan engagera dig i kampanjen här.