Fredrika Bremer-förbundet Uppsala: Utbildning om Street Harassment

Datum 10 nov 2022

Tid 17.45 - 19.30

Plats ABF Stockholm

Address Sveavägen 41

När vi ser någon ramla, eller tappa något på en offentlig plats, hjälper vi omedvetet till. Varför har vi inte samma reaktion när vi ser någon bli trakasserad? Vi vill alla göra något åt det, men vet inte hur. Eller ännu värre, vi tänker att det ”inte är så allvarligt”. Att inte veta vad trakasserier i det offentliga rummet är och vad man ska göra begränsar vår förmåga att agera när vi ser det hända, vilket även minskar tryggheten hos de kvinnor och män som utsätts för trakasserierna. Statistik visar att 79% av de som blivit utsatta för trakasserier tycker att det hjälper när någon ingriper, men bara 25% uppger att det faktiskt är någon som ingripit.

Målet med Stand Up Against Street Harassment  är att utbilda sammanlagt 1 500 000 människor globalt och på det sättet skapa en kultur där trakasserier ses som ett oacceptabelt beteende. Fredrika Bremer-förbundet är därför stolta över att kunna, tillsammans med ABF, kunna erbjuda just dig denna utbildning.

Den 10:e november kl. 18.00 – 19.30 får vi i Stockholms/Uppsalakretsen nämligen möjligheten att bli en del av förändringen då AnnaStina Johansson från Fredrika Bremer-förbundets kansli kommer och utbildar oss i Stand Up metoden.

Varmt välkomna till ABF:s lokaler på Sveavägen 41, även du som inte är medlem!

Minglet börjar redan 17.45! Avgift: 100 kr, inklusive fika.

Anmäl dig senast den 8 november till stockholm-uppsala@fredrikabremer.se

Se Fredrika Bremer-förbundets hemsida här.