Den 6:e mars bjuder TCO in till frukostsamtal om dagens och morgondagens arbetsliv i välfärdssektorn – med fokus på arbetsmiljö, bristyrken och jämställdhet.

Könsskillnaderna i ohälsa har stått sig under hela 2000-talet. Orsakerna har sökts både i hemmet och hos individen. Nya rön visar att möjlighet till återhämtning under arbetsdagens gång skiljer sig mellan könen och att det förklarar en stor del av skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Hur får vi friskare arbetsplatser inom välfärdssektorn?

Den 6:e mars bjuder TCO in till frukostsamtal om dagens och morgondagens arbetsliv i välfärdssektorn – med fokus på arbetsmiljö, bristyrken och jämställdhet. Medverkande är Eva Nordmark – ordförande TCO, Agneta Jöhnk – chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen SKL och Mats Hagberg – professor Göteborgs universitet. Johanna Palmström är moderator.

Här kan du anmäla dig till frukostseminariet.