Generalsekreterare Clara Berglund talar om ekonomisk jämställdhet

Den 6-7 mars samlas regeringar, experter och kvinnoorganisationer i New York för att delta i kvinnokommissionen, CSW, som är FN:s årliga möte om kvinnors och flickors rättigheter. Temat för årets möte är innovation, teknisk utveckling och utbildning i en digital värld. Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund ingår  i Sveriges officiella delegation till kvinnokommissionen och deltog under tisdagen på ett sidoevent arrangerat av Nordiska ministerrådet. 

Den 7 mars höll Nordiska ministerrådet i samband med Sveriges Kvinnoorganisationer ett sidoevent om ekonomisk jämställdhet livet ut. Även om kvinnor i de nordiska länderna har en hög utbildningsnivå och ett högt deltagande på arbetsmarknaden leder det inte automatiskt till jämställda pensioner. Ansträngningar för att främja lika lön och delad föräldraledighet har tagit oss långt när det gäller att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt vid pensionering, men hur utformar vi också pensionssystem som främjar jämställdhet?

Se klippet nedan där vår generalsekreterare Clara Berglund bland flera diskuterar detta, samt  presenterar de viktigaste slutsatserna från rapporten Gender-equal pensions in the Nordics.

Kicka på länken för att komma till klippet: https://cdnapisec.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/49754663?iframeembed=true&entry_id=1_v1dk03hu