Den 15-17 april står Sverige värd för Stockholm Forum on Gender Equality, en global jämställdhetskonferens.

I mitten av april kommer nyckelpersoner från civilsamhällesorganisationer, regeringar, näringsliv och akademi samlas i Stockholm för att förstärka det globala jämställdhetsarbetet. Omkring 500 deltagare väntas från olika delar av världen. Målet är att stärka det internationella arbetet för jämställdhet genom att etablera samarbeten, hitta lösningar och ta nya initiativ.

Stockholm Forum on Gender Equality arrangeras av Utrikesdepartementet och Svenska institutet. Utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin och EU- och handelsminister Ann Linde liksom Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe står värdar för forumet.

Under forumet kommer utmaningar för jämställdhetsarbetet identifieras och möjliga lösningar presenteras. Tanken är att nya initiativ från forumet ska kunna spridas vidare till lokala kontexter i form av praktiska redskap och inspiration.

– Vi ser framgångar men också rörelser som vill begränsa kvinnors och flickors rättigheter och utrymme. Därför är forumet så viktigt. Vi behöver samla krafter, dela erfarenheter och sprida genombrott som gör skillnad för såväl individen som samhället i stort, säger Annika Rembe, generaldirektör Svenska institutet.

Mer information om Stockholm Forum on Gender Equality hittar du här.