Interactmässan
Interact är ett separatistiskt arvsfondsprojekt på tre år som jobbar intersektionellt. Varje år anordnas två inspirationsmässor av gamla deltagare som idag är ambassadörer för projektet samt av projektledare. Den 31 augusti anordnas den tredje mässan, och eftersom det är valår är fokuset på att belysa politiska frågor som berör målgruppen och deltagarna nyanlända unga kvinnor.

Sveriges Kvinnoorganisationers aktiviteter på Interactmässan
kl. 16.30-17.30
Filmvisning i samarbete med Folkets Bio: ”AKTIVISTERNA” och samtal med – Regissör Jennifer Norström och Aktivisterna Zahra, Masoumeh, Mina

Kl. 15.15-16.15
Medborgarutfrågning; Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Mer info finns på Facebookeventet:
www.facebook.com/events/206109116682802