Gröna Kvinnor: FN:s historiska roll ur ett miljö- och jämställdhetsperspektiv

Datum 25 nov 2023 - 25 nov 2023

Tid 09:30 - 12:30

Gröna Kvinnor välkomnar dig som är klimatengagerad, har synpunkter på klimatomställningen eller önskar veta mer om Klimatet Uppsala 50+ och framtiden efter Stockholm 50+.

Program:

09:30-10:00: Fika och mingel

10:00-12:30: Tzighe Kifle och Kirsti Kolthoff, Gröna Kvinnors nyckelkvinnor i Uppsala län inleder mötet. ”FN:s historiska roll ur ett miljö- och jämställdhetsperspektiv” med Kirsti Kolthoff, freds jämställdhets- och miljöaktivist

INBJUDNA GÄSTER SOM BIDRAR: ”Är en snabb och rättvis omställning möjlig?”
med Maria Gardfjell, ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län, tidigare kommunalråd i Uppsala och riksdagsledamot (mp) ”Är ett hållbart län för minskad klimatpåverka möjligt?” med Unn Harsem, (c) ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden

Plats: ABF-huset i Uppsala, St. Persg. 22B
Anmälan: tzighekiflay@gmail.com / 070-883 66 04 (gärna sms)