Gröna kvinnor reflekterar över jämställdhet och klimatförändringar utifrån Stockholm+50

Datum 07 jun 2022

Tid 17:00 - 18:00

Gröna kvinnor deltar under FN-klimatmötet Stockholm+50 och håller efteråt i ett samtal där de sammanfattar hur resultatet av mötet kommer att påverka jämställdheten. De arrangerar detta evenemang för att uppmuntra kvinnor att ta ledarskap över omställningsarbetet för att hejda klimatförändringarna.

 

Eventet arrangeras digitalt. Anmäl ditt deltagande till eva.hallstrom@gronakvinnor.se