Här är några tips på vad du som är intresserad av jämställdhetsfrågor kan hålla koll på på årets Almedalsvecka:

Uppdrag trauma – från vittnesmål till behandling
Arrangör: Föreningen Tillsammans
Metoo-uppropen satte luppen på det sexuella våldet i samhället. Hur ska vi gå vidare? Idag är personer i behov av behandling efter utsatthet för sexuella övergrepp spridda över vårdens alla områden och tillgången till vård är inte garanterad. Hur kan vi säkerställa kunnigt bemötande och behandling?

Läs mer här!

Alkohol och graviditet – blivande föräldrar har rätt till information
Arrangör: KSAN
Barnmorskor träffar alla gravida, deras samtal om alkohol har visat sig ge minskad alkoholkonsumtion och rökning, färre sjukhusinläggningar av barnen och minskat behov av ekonomiskt stöd. Hur kan vi kan hjälpas åt att sprida kunskapen om hur viktigt det är att avstå från alkohol inför graviditet?

Läs mer här!

Demonstration för jämställda pensioner
Arrangör: Tantpatrullen
Tantpatrullen är på plats i Almedalen och demonstrerar på Donners plats måndag till fredag klockan 16-17.

Tantpatrullens ordförande Birgitta Sevefjord deltar på onsdagen i seminariet Pensionssveket – för låga pensioner och höjd pensionsålderarrangerat av Katalys.

Läs mer här.

Regeringens och polisens arbete mot hedersrelaterat våld och brottslighet
Arrangör: Varken Hora eller Kuvad och Bred feministisk plattform
Vilka är huvudpunkterna i den handlingsplan som polisen håller på att ta fram kring våldet i hederns namn? Hur förs kunskap och metodik inom poliskåren ut lokalt och regionalt i landet? Vilka ytterligare steg avser polisen att ta och när? Vilka resurser till detta har polisen? Hur ser regeringen och polisledningen på att utredningen om hedersrelaterad brottslighet i lagstiftningen vill införa ett motiv där heder görs till en försvårande omständighet istället för att få en egen brottsrubricering?

Läs mer här!

Unizon i Almedalen
Unizon kommer att arrangera flera seminarier och delta i paneler på andras arrangemang. Måndag till torsdag har vi också ett eget tält på Hamngatan, där man kan träffa några av våra medlemsjourer: Föreningen Storasyster, Alla Kvinnors Hus, Ungdomsjouren Bellis, Kvinnojouren Amanda och IKKR Kvinnojouren Nina.

Här hittar du alla Unizons evenemang!

Dessutom medverkar vår medlemsorganisation Kvinnors rätts ordförande i seminariet Könssegregation – Är exkludering av män för att inkludera kvinnor ett bra alternativ? arrangerat av 
Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF).

Och Roks ordförande Jenny Westerstrand medverkar i seminariet Stöd till brottsdrabbade – retorik utan reellt innehåll? arrangerat av Stiftelsen Tryggare Sverige. Läs mer här.