Halvdagsutbildning: Jämställd målstyrning

Datum 15 sep 2022

Tid 09:00 - 12:00

Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter mot goda och jämställda resultat? Den 15 september erbjuder Forum Jämställdhet en fördjupande halvdagsutbildning i hur vi på ett hållbart sätt jämställdhetsintegrerar målstyrningen.

Pris per deltagare: 4900kr (exkl. moms)
Plats: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för verksamhetsstyrning, som chef eller del av ett arbetslag. Kursen passar både dig som är ny på jämställdhetsintegrering och dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar inom offentlig sektor.

Vad innehåller utbildningen?
Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i era verksamhetsmål kan ni styra mot bättre, mer jämställda och på lång sikt mer hållbara verksamheter. Har målen ett genomgående jämställdhetsperspektiv och styr de mot ökad jämställdhet? Vi kommer att gå igenom goda och lärande exempel från andra organisationer, granska befintliga styrdokument och tillsammans formulera hållbara och jämställda mål. Du kommer få med dig inspiration, fördjupad kunskap och praktiska verktyg för att jämställdhetsintegrera mål och indikatorer.

Utbildningen innehåller både teoretiska delar och praktiska övningar. Ett viktigt moment består i att lära sig att analysera egna styrdokument och ta fram förbättringsförslag. På så sätt kan du direkt efter utbildningen sätta i gång att jämställdhetssäkra er egen organisations mål och indikatorer.

Vilka håller i utbildningen?
Utbildningen arrangeras av Forum Jämställdhet AB. Vi är ett konsultbolag som ägs av Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällens utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses i Malmö den 7-8 februari 2023!

Läs mer och anmäl dig