Internationella barnmorskedagen: Höj anslagen till förlossningsvården!

I samband med Internationella Barnmorskedagen startar Sveriges Kvinnoorganisationer ett upprop mot nedskärningarna i förlossningsvården. Under våren har många upprörts över rapporterna om neddragningarna på Södersjukhusets kvinnoklinik i Stockholm och de bilder på personalens desperata sparförslag som spridits.

Det tillfälliga tillskott som regionen nu meddelat att man skjuter till kommer knappast att räcka för att anställa det antal barnmorskor som behövs för att kunna garantera goda arbetsvillkor för barnmorskor och en patientsäker vård.

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver nu öronmärkta resurser som ska gå till anställning av barnmorskor och höjda löner. Vi kräver satsningar som är långsiktiga och hållbara genom permanent finansiering med tydlig styrning. En barnmorska per födande bör vara utgångspunkt för finansieringen av förlossningsvården.

Skriv under vårt upprop här.
Läs vår debattartikel i Dagens Arena här.