Hur stoppar vi den reproduktiva handeln med kvinnor och barn?

De senaste åren har den reproduktiva handeln med kvinnor i surrogatindustrin ökat lavinartat. Det handlar framförallt om kvinnor i fattiga länder som bär och föder barn åt välbeställda par mot betalning. En statlig utredning har kommit fram till att surrogatmoderskap strider mot barns och kvinnors rättigheter och det råder bred enighet i riksdagen mot kommersiellt surrogatmoderskap. Samtidigt arbetar regeringen med att ta fram lagförslag som, om de går igenom, kommer att underlätta för svenskar att köpa surrogatmoderskap utomlands. Hur kan detta förstås?

Den 22 juni bjöd Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med S-Kvinnor och Centerkvinnorna till ett webbinarium om surrogatmoderskap och hur Sverige kan verka för ett förbud mot all form av handel med barn och kvinnor. Nedan kan du se en inspelning av webbinariet.

Medverkande:
Sheela Saravanan, professor vid Centre for Women’s Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabad, Indien
Liliana Forero, Iniciativa Pro Equalidad, Colombia
Taina Bien-Aime, Executive Director, Coalition Against Trafficking in Women, USA
Anna Skarhed, jurist och fd Justitiekansler
Elin Gustafsson, styrelseledamot, S-Kvinnor
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Vill du veta mer?