Inbjudan till digital fika

Datum 14 apr 2020 - 30 apr 2020

Nu bjuder Hand in Hand for Women in till digital fika! Det är en möjlighet för utrikes födda kvinnor att socialisera sig och lära sig svenska trots att många sitter isolerade på grund av Covid-19.

Syftet med projektet är att föra samman kvinnor genom digitala svenskalektioner på internet. Zoom, Skype, Whatsapp etc kommer att användas för att anordna digitala fika stunder där grupperna kan öva på sin svenska samtidigt som de dricker kaffe hemma. På så sätt kommer de kunna fortsätta öva och lära sig svenska trots att det just nu är svårt att integrera sig i samhället.

Varje grupp kommer att bestå av tre till fyra kvinnor. Två till tre som vill lära sig och öva på sin svenska, och en kvinna per grupp som har svenska som modersmål. Varje grupp kommer ha en digital fika stund minst en gång i veckan och gruppmedlemmarna bestämmer själva datum och tid.

Om du är intresserad av att lära ut eller lära dig svenska och ha en trevlig stund tillsammans med andra kvinnor, anmäl dig här.

Klicka här för att komma till Hand in Hand for Womens hemsida.