Förra veckan presenterades rapporten Svenskarna och internet, som visar att barns användande av internet ökar, 89 procent av alla 10 till 11-åringar använder internet dagligen. Det de möter är ett internet där porren finns två klick bort, utan åldersgräns och där den lagstiftning vi har för att barn inte ska utsättas för porr hittills inte applicerats. 

Detta utsätts verkliga människor för och det är vad våra barn möter när de är i genomsnitt 12 år. Siffran kommer från 2014 och i och med att internetanvändandet kryper ner i åldrarna är risken stor att ännu yngre barn utsätts idag.

Siffror från Linköpings Universitet visar att 26 procent av unga killar tittar dagligen. Studier visar också att de som tittar dagligen i högre utsträckning utsatts för sexuella övergrepp och även utsätter andra.

Pojkar och flickor berättar vad porren gör med deras egen självbild och hur den påverkar hur de ser på andra, de är rädda för att inte kunna sluta titta och tjejer berättar om hur de utsatts för övergrepp som killarna fått inspiration till i porren.

Detta är inte ett problem som föräldrar eller enskilda organisationer kan lösa själva och det räcker inte med att rusta barnen. Porrens påverkan är en pågående folkhälsokris som samhället måste hjälpas åt att lösa och det måste göras nu!

Att vi låtit en mångmiljardindustri helt obehindrat komma åt våra barn kräver omfattande åtgärder, speciellt i den digitaliseringsiver som nu råder. Här är våra krav:

  1. Sex- och samlevnadsundervisningen ska utgå från ett kritiskt perspektiv på porr – med kunskapshöjning för alla i skolan om pornografins skadeverkningar.

  2. Inför åldersverifiering för internetporr – i butiker får porren inte exponeras i barnhöjd, men på nätet når porren våra barn inom 10 sekunder. Lagstiftningen har inte hängt med. Vi behöver åldersgräns på porr även på nätet.

  3. Förskola, skola, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn vistas ska vara porrfria – nationella riktlinjer krävs.

  4. Kompetensutveckla hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och alla andra aktörer i samhället som på något sätt möter barn och unga.

Detta är ett utdrag ur debattartikeln som undertecknats av ett stort antal aktörer. Läs hela debattartikeln i Aftonbladet här!