Ingen trygghet utan jämställdhet – heldagskonferens i Eskilstuna 18 maj

Den 18 maj 2022 bjuder Forum Jämställdhet in till en nationell samling med fokus på trygghet och säkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Välkommen till en heldag med intressanta samtal, fördjupande föreläsningar och givande möten. Anmäl dig idag för att säkra din plats!

När: onsdag 18 maj, 10.00-16.00
Var: Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna
Vem: För dig som arbetar med eller ansvarar för trygghetsfrågor i offentlig, privat eller ideell sektor.

PROGRAM

09.00: Eskilstunas frukostmingel med tema kvinnor, fred och säkerhet

10.00: Invigning // Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) hälsar välkommen. Frida Herchenröther uppträder och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ger en introduktion till kvinnors och mäns trygghet utifrån Nationella trygghetsundersökningen.

Vad kostar otryggheten? // Vilka investeringar krävs för att långsiktigt förebygga olika former otrygghet och utanförskap? Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat fram våldets kostnader.

Valduell om trygghet, våld och kvinnofrid // Vad vill Socialdemokraterna och Kristdemokraterna göra för att förebygga och bekämpa mäns våld mot män och mäns våld mot kvinnor? Justitieutskotts ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) debatterar mot vice ordförande Andreas Carlson (KD).

Glöm inte bort kvinnorna i arbetet mot ett narkotikafritt samhälle // Hur säkerställer vi en missbruksvård av god kvalitet för kvinnor? Lyssna på Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare (S), Lotten Sunna, grundare #utanskyddsnät med flera.

Mammorna i våldets skugga möter politiker // Några av de kvinnor som lever nära pojkar och män som dragits in i gängkriminalitet vittnar om sina upplevelser och ställer sina frågor till politiker på nationell och lokal nivå.

12.15: Lunch

13.15: Trygga och jämställda skolor ger trygga och jämställda samhällen // Trygghet och studiero är viktigt för att flickor och pojkar ska nå läromålen och må bra. Men hur går det till? Fredrik Zimmerman, universitetslektor, presenterar forskning på området, Sveriges Elevråds ordförande Josefine Fälth kommenterar.

Surfa säkert – ungas trygghet på sociala medier // Hur ser vi till att sociala medier inte blir ett laglöst land där framförallt unga kvinnor far illa? Intervju med Ritha Söderberg, gruppchef på polisens it-brottscenter.

Heder, extremism om gängkriminalitet – hur hänger det ihop? // Är risken större att pojkar som växer upp i hederskontexter hamnar i kriminalitet? Hoshi Kafashi, grundare Shanazi Hjältar, leder ett brännande samtal om de blinda fläckarna i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Hur kan säkerhetsbranschen jobba med jämställdhet? Unizons förbundsordförande Olga Persson samtalar med SRS Secuirtys vd Ilya Treutiger.

Feministisk stadsplanering ökar allas trygghet // Hur tillgodoser vi flickors och kvinnors behov i stadsplaneringen och på vilket sätt är bidrar jämställdhetsperspektivet till att skapa en tryggare stadsmiljöer?

15.30: Avslutning // Unizons förbundsordförande Olga Persson talar om hur mäns våld mot kvinnor glöms bort i arbetet och politiken för trygghet. Elitfotbollsspelaren Sandi Haddad Sharro berättar hur idrott kan skapa en trygg och meningsfull fritid för både tjejer och killar.

Läs mer och anmäl dig på www.forumjamstalldhet.se