Idag rapporterar tidningen Vårdfokus att regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården inte har gått till att anställa de barnmorskor som skulle behövas. Det visar landstingens egna rapporter till Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Regeringen har under flera år tillfört extra medel till förlossningsvården och under 2018 tillförs ytterligare en miljard. Medlen fördelas ut till landstingen efter överenskommelser med SKL. Idag rapporterar tidningen Vårdfokus att det finns stora regionala skillnader i hur medlen har använts. 66 procent av medlen har använts till att öka bemanningen, men trots att bristen på barnmorskor är stor har bara 129 barnmorskor anställts under 2017. Istället är undersköterskor den grupp där flest tjänster tillsatts.

Sveriges Kvinnoorganisationer har tidigare granskat satsningarna på förlossningsvården och sett att landets barnmorskor får allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Vår slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas och medel öronmärkas för att anställa barnmorskor.

I en tidigare artikel i Vårdfokus lyfte vi problemen med att det inte går att få fram detaljerad information om landstingens satsningar och att statistiken har brister. Rapporterna innehåller inte ekonomiska redovisningar.

– Hur kan man göra en jättesatsning som denna utan att veta vart pengarna går? Inom vilken annan vård skulle det accepteras, sade Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer då till Vårdfokus.

Läs vår granskning Med rätt att föda och våra krav för en stärkt förlossningsvård här.