Följ med oss på ljusmanifestation mot mäns våld mot kvinnor. Manifestationen kommer hållas på Medborgarplatsen, Stockholm och anordnas av vår medlemsorganisation Varken hora eller kuvad.

Den 25 november varje år infaller FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Läs mer om FN:s kvinnokonvention här.