Intervju med Siri som gör praktik på Sveriges Kvinnoorganisationer

”Det jag kommer ta med mig är kunskap om hur man granskar alla sammanhang från ett jämställdhetsperspektiv”

Du har väl inte missat att vi har en praktikplats ledig inför hösten 2020? Sista ansökningsdatum är 10 april. För att ge en bild av hur det kan vara att praktisera på Sveriges Kvinnoorganisationer har vi gjort en intervju med vår nuvarande praktikant Siri Wärbo.

Hur kommer det sig att du sökte praktikplats på Sveriges Kvinnoorganisationer?

– Jag sökte praktiken för att Sveriges Kvinnoorganisationer verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och jämställdhet, något som jag vill vara med och kämpa för. Verksamheten utgår från FN:s kvinnokonvention och Beijing Platform for Action, vilket jag är intresserad av att lära mig mer om då jag vill jobba internationellt. Jag ville lära mig mer om hur man granskar politik och offentliga verksamheter. Att få hjälpa till att skriva en skuggrapport om hur Sverige lever upp till FN:s kvinnokonvention var en stor anledning till varför jag sökte min praktikplats!

Vad har praktiken innehållit hittills?

– Min praktik innehåller en salig blandning av uppgifter. Jag har fått skriva en debattartikel, ett remissvar, jobbat med Forum jämställdhet, anordnat årsmöte, besökt riksdagen för att informera om könsdiskriminerande reklam och granskar just nu hur Sveriges lever upp till FN:s kvinnokonvention. Det är även väldigt lärorikt och roligt att gå på diverse seminarium hos andra organisationer och myndigheter.

Vad tycker du är det bästa med att göra praktik på Sveriges Kvinnoorganisationer?

– Det bästa med praktiken är att jag har fått lära mig så mycket inom olika områden. Allt från pornografi till pension! Det jag kommer ta med mig är kunskap om hur man granskar alla sammanhang från ett jämställdhetsperspektiv. Sveriges Kvinnoorganisationer är experter på jämställdhet, och jag är oerhört tacksam över att ha fått chansen att praktisera här. Det är även väldigt roligt att hänga på kontoret, lunchrasterna är dagens höjdpunkt!