Den 30 november arrangerar LRF – Lantbrukarnas Riksförbund konferensen ”Jämställdhet ger tillväxt”.

På konferensen släpps Jämställdhetsakademins nya rapport ”Jämställdhet ger tillväxt – exempel från det gröna näringslivet”, som presenteras av Carin Holmquist, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten visar hur några av de kooperativa företagen inom jord- och skogsbruk arbetar med jämställdhet i olika aspekter.

Medverkar på konferensen gör också Tove Dahlgren från stiftelsen AllBright, med en föreläsning om hur jämställdhet är en affärsstrategisk fråga för alla företag. Vidare hålls ett panelsamtal om jämställdhet i näringslivet mellan Carina Lundberg Markow, chef för ägarstyrning på Folksam, Olov Söderström, VD på Norrskog, Maud Olofsson, tidigare näringsminister samt Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet. Moderator och samtalsledare är Per Grankvist.

Anmälan sker senast den 20 november till petra.pilawa@lrf.se. Konferensen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade.

Läs mer om konferensen här.

Läs mer om LRF här.