Jämställdhet på Stockholm+50?

Idag inleds FN:s högnivåmöte Stockholm+50. Mötet syftar till att högtidlighålla att det är femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm, och att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara samhällen. Vår medlemsorganisation Gröna Kvinnor är på plats tillsammans med Stockholms FN-förening för att bevaka mötet.

Aase Smedler, ordförande för Stockholms FN-förening hoppas på en givande konferens:

– Jag hoppas att resultatet blir att fler tittar på vad man kan göra i vardagen för att ställa om konsumtionsmönster. Genom att påverka vår efterfrågan har vi makt att förändra! Alla behöver veta, ta till sig kunskap och tillämpa detta i sin vardag. Jämställdhet är en nödvändighet för att komma ikapp och förändra förutsättningarna. Kvinnors aktörskap måste ges större plats inom alla världens länder. Klimatet och miljön är faktorer som påverkar hållbarhet och den utbredda fattigdomen i världen. Också fred och säkerhet, både inom länder och internationellt, påverkas på ett negativt sätt av klimatförstörande. Om alla inser sambanden mellan hur egen konsumtion, klimatförändringar och ohållbar utveckling som påverkar alla faktorer och samband. Den rika delen av världen behöver göra mest.

Stockholm+50 pågår den 2-3 juni 2022. Läs mer och följ konferensen här.