Jämställdhet ska hjälpa byggbranschen genom krisen

Byggbranschen befinner sig i kris – nästan 9 av 10 byggföretag i Sverige har svårt att hitta personer att anställa. Många bolag kämpar för att klara lågkonjunkturen och den gröna omställningen. Att anställa fler kvinnor kan lösa kompetensbristen och bidra med nya idéer, kunskaper och erfarenheter som branschen behöver. Nu lanserar Sveriges Kvinnoorganisationer och organisationen MÄN i samarbete med hantverksbolaget Dryft ett nytt projekt för att öka jämställdheten i byggbranschen.

Endast var tionde anställd i byggbranschen är kvinna. Mycket tyder på att kvinnor undviker att söka sig till eller lämnar arbeten i byggsektorn på grund den hårda jargong och tystnadskultur som präglar många arbetsplatser. Så mycket som varannan kvinna i branschen har blivit utsatt för sexuella trakasserier någon gång i yrkeslivet.

Det nya projektet Jämställdhet: ett hantverk går ut på att utveckla evidensbaserade metoder för att motverka sexuella trakasserier och öka jämställdheten i byggföretag.

Dryft är det första bolaget att få ta del av projektets utbildningar:

– Vi är övertygade att jämställda företag är bättre rustade för att hantera den kris som branschen befinner sig i. Företag måste skapa en kultur som gör att kompetens vill stanna, och med detta projekt har vi en möjlighet att utveckla metoder och arbetssätt som kan rusta hela byggbranschen för framtiden, säger Linn Byström, Chief People Officer, Dryft.

Sveriges Kvinnoorganisationer hoppas att projektet både ska bidra till att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden och sexuella trakasserier i arbetslivet:

– Tillsammans med byggbranschen ska vi arbeta för att machonormer och tystnadskultur ska ersättas med ett öppet samtalsklimat och jämställdhetskultur som främjar nytänkande och förändring och där sexuella trakasserier, som är den yttersta konsekvensen av
ojämställdheten, inte accepteras och förekommer, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Johanna Rickne är forskare och professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, och kommer arbeta med att mäta effekterna av projektet:
– Ett projekt som detta har inte genomförts tidigare i Sverige, och det ska bli otroligt spännande att följa resultaten. Det här kan bli världsledande forskning om hur vi kan motverka trakasserier i arbetslivet.

Jämställdhet: ett hantverk är en del i projektet Ett företag fritt från våld, som finansieras av projektbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Projektet pågår till december 2024.