Den 12 november skrev Sveriges Kvinnoorganisationer, tillsammans med sju andra jämställdhetsexperter, i Dagens Nyheter om den oroande utvecklingen där kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet. Vår generalsekreterare, Clara Berglund, medverkade också i bland annat Ekot och TV4 Nyheterna.

Inför Jämställdhetmyndighetens öppnande vill vi uppmärksamma regeringen och den nya ledningen på en utveckling som skett under senare år som handlar om att kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet. Jämställdhetsintegrering som strategi är en förutsättning för att den nya myndigheten ska kunna bedriva ett effektivt arbete för att nå målet om jämställdhet mellan kvinnor och män. För att jämställdhetsmyndigheten ska kunna bli verkningsfull krävs att dess uppdrag och ledning håller fast vid jämställdhetsintegrering och tydligt fokuserar på jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vi uppmanar jämställdhetsminister Åsa Regnér och den nya jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag att tydligt visa att jämställdhetsintegrering med de förutsättningar som strategin kräver, fortsatt ska gälla och vara utgångspunkten för myndighetens arbete.

Läs mer i vår artikel i DN här och se vår medverkan i TV4 Nyheterna här.

Här finns också inslaget i Ekot.