Idag presenteras kvinnorörelsens granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden och överlämnas idag till Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Kvinnorörelsen har granskat regeringens senaste rapport och presenterar idag vår skuggrapport. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

– Särskilt brådskande är det att öka kvinnors ekonomiska självständighet. Utrikes födda kvinnor och äldre kvinnor är två grupper som måste prioriteras. Det är också akut att förövare i sexualbrottsfall ställs till svars. Antalet åtal och domar förblir de samma år efter år, trots att anmälningarna av sexualbrott fortsätter att öka, säger Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Skuggrapporten ”Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?” innehåller 61 krav för att kvinnors rättigheter ska bli verklighet. Idag överlämnas rapporten till Jämställdhetsminister Åsa Regnér under konferensen Jämställdhetsdagarna i Malmö.

– Jämställdhet är en fråga som i grunden påverkar kvinnor och mäns liv. Det är också svaret på många av våra framtida utmaningar. Det känns väldigt meningsfullt att delta och jag är glad att få inleda dessa dagar, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister.

Nu skickas rapporten till FN:s Kvinnokommitté inför förhöret av Sverige som äger rum i Genève den 18 februari. Sveriges Kvinnoorganisationer och CEDAW-nätverket finns på plats vid förhöret. Men arbetet tar inte slut där.

– Vår rapport är en uppmaning till regeringen att omsätta sina löften i konkret handling. Kunskapen om och implementeringen av Kvinnokonventionen måste öka bland samhällets institutioner och det behövs en bättre styrning av jämställdhetspolitiken. Vi har länge framfört behovet av en särskild Jämställdhetsmyndighet, säger Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.