Nu har Sveriges jämställdhetsmyndighet inlett sitt arbete! Fredagen den 12 januari invigdes den nya myndigheten i Angered, Göteborg.

Jämställdhetsmyndigheten är en helt ny myndighet som är placerad i Göteborg. Den ska arbeta med bland annat mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuella trakasserier.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér sa i samband med invigningen att det fortfarande råder ojämställdhet på flera områden i samhället. Hon menar att den nya expertmyndigheten behövs för ett snabbare och effektivare jämställdhetsarbete. En huvuduppgift för myndigheten blir därför att samla in kunskap och utvärdera varför vissa jämställdhetsreformer inte får den effekt som politikerna hoppas på.

– Ett exempel är att mäns våld mot kvinnor inte har sjunkit de senaste tio åren trots en hel del goda insatser från både nuvarande och tidigare regeringar. Då behöver vi som politiker snabbare veta att vi gör rätt saker, och att resurserna används till det som vi har tänkt,  sade Åsa Regnér

Förutom uppfölning och analys ska myndigheten även se till att andra myndigheter och aktörer i samhället kan fullfölja sina jämställdhetsuppdrag genom att stötta med kunskap och information. De ska också fördela statsbidrag för olika jämställdhetsprojekt. En utgångspunkt för den nya myndigheten är ett förändringsarbete som får tydliga genomslag i praktiken. Arbetet ska vara långsiktigt och strategiskt med förslag på skarpa åtgärder.

Enligt Åsa Regnér och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) är det en styrka att den nationella myndigheten placeras i Göteborg eftersom det finns en upparbetad infrastruktur inom jämställdhetsfrågorna där.

Läs mer om myndigheten och invigningen här.

Sveriges Kvinnoorganisationer har tidigare framfört vikten av att den nya myndigheten blir fristående, får en central placering och får i sin instruktion att arbeta med hela Sverige. Läs hela vår önskelista här.