Kvinnor och män, flickor och pojkar, har inte tillgång till det offentliga rummet på lika villkor, och när resurser investeras prioriteras ofta mäns och pojkars behov och livsvillkor. Demokratiambassadörer från Sveriges Kvinnoorganisationers projekt RÖSTRÄTT ställer sina viktigaste frågor på temat för att höra vad partierna utlovar inför valet!

Medverkande:
Anna Bonnier, Feministiskt Initiativ (Stockholms stad)
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet (Stockholms stad)
Emilia Bjuggren, Socialdemokraterna (Stockholms stad)
Daniel Helldén, Miljöpartiet (Stockholms stad)
Hanna Gerdes, Liberalerna (Stockholms stad)
Anna König Jerlmyr, Moderaterna (Stockholms stad)
Erik Slottner, Kristdemokraterna (Stockholms stad)
Karin Ernlund, Centerpartiet (Stockholms stad)

Sveriges Kvinnoorganisationers projekt RÖSTRÄTT syftar till att öka utrikes födda kvinnors valdeltagande och ta tillvara deras samhällsengagemang. Läs mer om projektet här.

Debatten äger rum under Järvaveckan på seminariescen 1. Här hittar du hela programmet.

Mejla: info@sverigeskvinnolobby.se om du har några frågor!