Stoppa efterfrågan på kvinnors kroppar – #EUqualityModelNow

Under Sveriges EU-ordförandeskap och hela 2023 driver vi en kampanj för att stärka EU-medlemsstaters kapacitet i arbetet mot människohandel och sexuell exploatering genom att öka kunskap om och väcka intresse kring den svenska sexköpslagen och the Equality model.

Från 1 januari till 30 juni 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Sveriges Kvinnoorganisationer ser ordförandeskapet som ett viktigt tillfälle att sprida våra erfarenheter av den svenska sexköpslagen på EU-nivå i syfte att motverka sexuell exploatering och sexhandel i hela Europa. Som paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i Sverige har vi ett unikt perspektiv och kunskap i frågan och vill bidra till att lyfta de svenska framgångarna i arbetet mot människohandel. 

Om kampanjen – för ett Europa fritt från prostitution

Syftet med kampanjen är att stärka EU-medlemsstaters kapacitet i arbetet mot människohandel och sexuell exploatering genom att öka kunskap om och väcka intresse kring den svenska sexköpslagen och The Equality model, som modellen för den svenska lagen kallas internationellt.

Målet med kampanjen är dels att öka kunskap om The Equality Model och sätta i gång samtal och debatter i medlemsstater där diskussionerna ännu inte finns, dels stötta de krafter i de medlemsstater där det redan pågår samtal om modellen. Det långsiktiga målet med kampanjen är att bidra till att fler av EU:s medlemsstater antar The Equality Model och en abolitionistisk inställning till sexhandel. Det bidrar till det långsiktiga målet om att minska efterfrågan på köp av sexuell exploatering, samt minska offer för människohandel och trafficking. 

Vi har genomfört en rad aktiviteter inom ramen för kampanjen och planerar att genomföra fler. Bland annat en mobil utställning med målet att påverka och synliggöra den verklighet som kvinnor och flickor i prostitution möter. Utställningen lanserades på Forum Jämställdhet 2023, har ställts ut i olika sammanhang i Bryssel och finns även tillgänglig online.

Läs mer nedan och håll utkik i våra sociala medier för mer information om utställningen och kampanjens fortlöpande.