En regeringsförklaring helt utan jämställdhet

Coronapandemin var ett genomgående tema i den regeringsförklaring som Stefan Löfvén läste upp i samband med riksdagens öppnande. Men att pandemin drabbar kvinnor särskilt hårt och riskerar att öka den ekonomiska ojämställdheten nämndes knappt.

Kvinnor vårdar och tar hand om sjuka, med låg eller ingen lön. Kvinnor drabbas hårt av varsel i detaljhandel, hotell och restauranger. Och om Sverige hade varit ett jämställt land med bättre löner och villkor inom vård- och omsorg hade vi varit bättre rustade att möta pandemin. Inget av detta nämner statsministern. Istället behandlas coronapandemin och i stort sett alla andra ämnen som tas upp i regeringsförklaringen helt könsblint.

välkomna satsningar på vård och omsorg

Med detta sagt innehöll regeringsförklaringen ändå några goda nyheter. De satsningar som görs på vård och omsorg är ytterst välkomna men måste skalas upp för att möta de stora behoven. Betalda utbildningar ska ge fler vårdbiträden och undersköterskor. Det är bra. Personaltätheten måste öka, men det är också viktigt att landets undersköterskor, som nästan alla är kvinnor, får högre lön och bättre villkor.

Som tidigare utlovat inför regeringen ett pensionstillägg på upp till 600 kronor i månaden. För de många kvinnor som efter ett långt arbetsliv fortfarande har svårt att få pengarna att räcka till kan några extra hundralappar göra stor skillnad, under förutsättning av ökningen inte äts upp av en kommande sänkning i spåren av lågkonjunkturen. För att på allvar minska fattigdomen bland pensionärer och utjämna skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner krävs betydligt större satsningar och en reformering av hela pensionssystemet.

Ett annat väntat besked var att regeringen fortsätter arbetet med att införa ett särskilt hedersbrott. Det är en viktig åtgärd för att kunna strafföra personer som kollektivt begränsar kvinnors och flickors liv. Därtill ska också en nationell strategi mot våld mot barn, inklusive hedersrelaterat förtryck, tas fram. Som i allt arbete med barns fri- och rättigheter borde strategin beakta skillnader mellan flickor och pojkar.

En feministisk utrikespolitik viktigare än någonsin

Statsministern försäkrade också att Sveriges ska fortsätta att vara ”den ledande kraften i världen för en feministisk utrikespolitik”. Det blir nog så viktigt när kvinnors utsatthet förvärras till följd av coronapandemin samtidigt som backlashen mot kvinnors rättigheter fortsätter vinna mark. Men en ”effektiv och ansvarsfull” biståndspolitik måste gå i takt med Sveriges linje i kontroversiella frågor. Till exempel får svenska skattebetalares pengar aldrig gå till organisationer som ifrågasätter kvinnors rätt att inte utnyttjas i prostitution och människohandel.

”Till exempel får svenska skattebetalares pengar aldrig gå till organisationer som ifrågasätter kvinnors rätt att inte utnyttjas i prostitution och människohandel.”

Stefan Löfvén meddelade också att arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta. Det är ett besked som väcker oro. För att unga kvinnor och utrikes födda kvinnor med kort eller ingen utbildning ska kunna få och behålla sina jobb krävs en stark, väl utbyggd och fungerade arbetsmarknadspolitik.

Statsministern avslutade med att Sverige ”ska fortsätta vara ett land där jämställdhet, jämlikhet och demokrati är självklart i alla samhällets delar”. Men i verkligheten är jämställdhet allt annat än självklart. De två senaste statsbudgetarna har ökat de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män. Om två veckor är det dags för nästa budget. Då måste trenden brytas.