Den 20-21 mars anordnar the Gender and Development in practice network (GADIP) och Göteborgs Unversitet en konferens om den ekonomiska krisen i Europa och dess konsekvenser för kvinnor.

Hur påverkar krisen jämställdheten i Europa? Frågor som kommer att diskuteras är hur den ekonomiska nedgången i Europa påverkar kvinnor vad gäller arbete, familj, våld, omsorgsarbete m.m.

Konferensen syftar till att utbyta erfarenheter mellan forskare och kvinnor och män från ideella kvinnoorganisationer.

Läs mer i inbjudan!

För frågor och anmälan, kontakta Louise Heime, Winnet Västra Götaland: louise.heime@winnet.se.