Vår medlemsorganisation Kvinnorättsförbundet bjuder in till en heldag om hur vi bäst hjälper barn som utsatts för våld. Konferensen hålls på Moriska Paviljongen i Malmö den 8 september.

Kvinnorättsförbundet i Malmö har under tre år drivit ett utvecklingsprojekt för barn som utsatts för våld eller som upplevt våld i nära relationer. Projektet har bland annat resulterat i en handbok bestående av aktiviteter som syftar till att förbättra dessa barns självkänsla och välmående.

Under konferensen presenterar de projektets genomförande, släpper boken och håller ett panelsamtal med bland andra barnminister Åsa Regnér (S) om barnens situation när det rör våld i nära relationer och hur vi bäst hjälper dessa barn.

Se inbjudan och programmet här.

Anmäl dig senast den 5 september till: konferens2017@outlook.com.

Mer om Kvinnorättsförbundet och deras arbete.