Konferens om en jämställd framtid – 25 år efter Peking

Datum 04 mar 2020

Tid 08.30 - 14.00

Plats Scandic Hotel, Oslo

Address St. Olavs Square, Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) anordnar en kostnadsfri konferens i Oslo med anledning av Beijingplattformens 25-årsjubileum.

Beskrivning (översatt från norska):
Nationella jämställdhetskonferensen 2020 markerar detta jubileum och fokuserar på jämställdhetsarbetet framöver både globalt och nationellt. På konferensen får vi perspektiv från olika aktörer på vikten av Peking-plattformen, både i nationell och global kontext. Vi tar också upp några relevanta jämställdhetsutmaningar.

Läs mer och anmäl dig här.