På internationella kvinnodagen anordnar Länsstyrelsen Västra Götaland konferensen ”Rätten att få vara som alla andra” för att uppmärksamma flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar. Bland de medverkande finns vår medlemsorganisation Tris.

Målgrupper för konferensen är myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor samt yrkesverksamma som möter flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Medverkande: Kerstin Kristensen, utbildningsledare och utvecklingsansvarig på KvinnofridsAkademin, Mikaela Starke, docent socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Sandra Sarin, metod- och utbildningsansvarig på TRIS, som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld. Fler tillkommer.

Mer information och anmälan: Länsstyrelsens webbplats.

För frågor kontakta: Katarina Björkgren, katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se eller 010-224 45 20.

Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Fika och vegetarisk lunch ingår.