Könsdiskriminerande reklam

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att könsdiskriminerande reklam ska förbjudas. Genom initiativet Reklamera anmäler vi könsdiskriminerande annonser till Reklamombudsmannen.

Överallt i vår vardag möts vi av reklam som ofta präglas av stereotypa könsroller. Män framställs i regel som aktiva, starka, och mäktiga och är vanligtvis påklädda. Medan kvinnor avbildas som passiva, svaga, sexualiserade och avklädda, det vill säga som lockbete för att sälja varor. Den stereotypa skildringen av kvinnor och män i reklam upprätthåller och förstärker maktordningen mellan könen.

Enligt artikel 5 i FN:s kvinnokonvention är länder skyldiga att vidta åtgärder för att motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen att det ena könet är underlägset eller på stereotypa könsroller. I handlingsplanen från Beijing framkommer att länder ska “promote a balanced and non-stereotyped portrayal of women in the media.” Sverige har flera gånger fått kritik från FN:s kvinnokommitté för att den könsdiskriminerande reklamen tillåts fortsätta.

Sexistisk reklam utgör också ett folkhälsoproblem. Onaturliga skönhetsideal och objektifiering av kvinnor i reklam bidrar till ätstörningar och psykisk ohälsa hos framförallt unga kvinnor. Under 2013 genomförde vi en enkätundersökning som visade att reklam hade fått 9 av 10 av unga kvinnor att vilja ändra på något hos sig själva. (Enkäten besvarades av cirka 1000 personer i ålder 13-30 år) Läs mer här!

Reklamera – en folkrörelse mot könsdiskriminerande reklam

Vi är många som har fått nog av den könsdiskriminerande reklamen. Tillsammans med allmänheten utövar Reklamera påtryckningar på företag, reklambransch och politiker. Tipsa oss om reklamkampanjer som är könsdiskriminerande så anmäler vi dessa till Reklamombudsmannen. Följ Reklamera på Instagram om du vill veta mer!

Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Idag tillåts sexistisk reklam helt utan sanktioner. Till skillnad från de andra nordiska länderna finns  ingen lag mot könsdiskriminerande reklam i Sverige. Istället finns stiftelsen Reklamombudsmannen som är näringslivets självreglering, finansierad av reklambranschen själv. Reklamombudsmannen kan inte tvinga företag att avbryta könsdiskriminerande kampanjer eller utfärda böter.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill se en nationell lagstiftning som förbjuder könsdiskriminerande reklam. Tills dess att en sådan lagstiftning kommer på plats uppmanar vi kommuner och regioner att ta ansvar för att deras egna reklamytor inte ska kunna användas för att sprida könsdiskriminerande reklam.