Våra viktigaste krav i EU-valet 2024

Jämställdhet är en del av lösningen på många stora samhällsproblem och en viktig fråga för många väljare. Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar partierna att lyfta fram jämställdhet i sina valrörelser. Här är våra viktigaste krav inför EU-valet 2024.

För ett fredligt

  • EU ska återigen bli en tydlig röst för fred. EU ska vara ledande i det globala arbetet för fred, säkerställa kvinnors delaktighet i fredsförhandlingar och stötta kvinnoorganisationer i krigs- och konfliktdrabbade områden.  
  • EU bör ratificera FN:s kvinnokonvention. I tider när jämställdhetsarbetet ifrågasätts i Europa och världen bör EU stärka skyddet för kvinnors rättigheter genom att skriva under och ratificera kvinnokonventionen.  
  • Försvara kvinnors och flickors rättigheter i världen. EU bör skärpa och förlänga sanktioner mot kvinnoförtryckande regimer som Iran och Afghanistan samt ge skydd till kvinnorättsförsvarare i samma länder. 

och jämställt Europa 

  • Låt fler kvinnor med utomeuropeisk bakgrund bli ekonomiskt självständiga. Öronmärk medel inom EU:s strukturfonder till effektiva arbetsmarknadsåtgärder för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.   
  • Jämställda pensioner som går att leva på. Ta fram en pensionsstrategi som innehåller riktlinjer om minimipension och om att tjänstepensioner inte ska öka arbetslivets inkomstskillnader. 
  • Investeringar i omsorgsekonomin gör EU tryggare. Åtstramningar i skola, vård och omsorg drabbar kvinnors arbete och ekonomi. Kommande bestämmelser om på försvars- och säkerhetsområdet bör avråda från nedskärningar i välfärden. 

fritt från våld. 

  • Bekämpa prostitution och människohandel. Minska efterfrågan på människohandel genom att förbjuda köp och förmedling av sexuella handlingar på EU-nivå och stärk det polisiära samarbetet mot människohandel.  
  • Stoppa surrogathandeln i Europa. EU ska sätta press på Ukraina att begränsa surrogathandeln. Rösta nej till EU:s nya föräldraskapsförordning som riskerar att underlätta handeln med kvinnor och barn. 
  • Stärk skyddet mot digital sexuell exploatering. Förbjud digitala bordeller så som OnlyFans och inför riktlinjer om att länder bör vidta åtgärder för att skydda barn från nätpornografi. Rösta ja till förordningen om att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. 

 

Ladda ner kraven här