KSAN: Fyra webbinarier under Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol

Datum 06 nov 2023 - 09 nov 2023

Tid 12:00 - 13:00

Vecka 45 är en vecka för att uppmärksamma alkoholens konsekvenser i samhället och för att belysa riskfaktorer. 

KSAN bjuder därför in till fyra webbinarier med olika teman. De sänds via Zoom och live på Facebook. Du hittar information om varje seminarie nedan, samt anmälningslänk om du vill delta via Zoom:

Nathalia Guaje, Sveriges Kvinoorganisationer om att kvinnor i missbruk är en av de grupper som är överrepresenterade i prostitution. Vad görs på EU-nivå för att stötta kvinnor i prostitution? Om SKO:s arbete och projektet EUquality Model Now. Anmälan för att dela via Zoom.

Mona Örjes, Junis om barnperperskrivet; om barn i missbruksmiljö; hur kan vi upptäcka barnen , hur har de det och vilket stöd finns att få? Anmälan för att delta via Zoom.

Birgitta Sevedfjord och Marie Norén-Linde, Tantpatrullen om äldre kvinnor och fattigpensionärer och konsekvenserna av ett orättvist pensionssystem som drabbar en stor grupp. Andelen fattigpensionärer ökar och äldre kvinnor drabbas hårdast av ett orättvist system. Anmälan för att delta via Zoom.

Irma Kilim, IOGTNTO om gårdsförsäljning av alkohol och dess konsekvenser och vikten av att bevaka folkhälsoperspektivet i både utredningen och i politiska beslut rörande denna fråga. Anmälan för att delta via Zoom.

Varmt välkommen!