Kunskapskonferens om killars våld mot tjejer

Datum 24 mar 2020

Tid 8.45 - 16:00

Plats ABF-huset, Stockholm

Address Z-salen, Sveavägen 41

Arrangör: 1000 möjligheter
Anmälan: https://magnetevent.se/Event/36515 senast 3 mars
Avgift: 490 kr (fika och lunch ingår)

Den nationella stöd- och kunskapsplattformen för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer ungarelationer.se har haft öppet ett år! Hit kan unga mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare. Här erbjuds också de unga juridiskt stöd och information i en kunskapsbank.

Den 24 mars anordnar Stiftelsen 1000 möjligheter och Ungarelationer.se en kunskapskonferens på temat och lanserar en 1-årsrapport med resultat och slutsatser från vårt första år samt information och åtgärder för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Hundratusentals unga har besökt siten och över 5000 samtalskontakter i chatten har tagits.

Dagen innehåller bland annat presentation av aktuellt forskningsläge, goda exempel i det förebyggande arbetet, kunskap om att arbeta med unga killar som förövare samt verktyg och lösningar för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Varmt välkommen!

Program

08.45-09.15 Registrering med fika
09.15-09.30 Inledning
09.30-10.30 Ett år med Ungarelationer.se – Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 Möjligheter 10.30-11.30 Unga killar som utövar våld i sina relationer – Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare 1000 Möjligheter
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.30 Forskningsläget om våld i ungas partnerrelationer – Carolina Överlien, docent NKVTS och Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
13.30-14.10 Goda exempel – Hur arbetar fältgruppen i Mölndal praktiskt med frågan?
14.10-14.30 Paus med fika 14.30-15.30 Porren – en påverkansfaktor i ungas relationer – Peter Söderström, Strateg Reality Check
15.30-16.00 Verktyg och lösningar – hur ska vi motverka killars våld mot tjejer?