Kunskapsseminarium: Klanstrukturer och hederskultur – ett hot mot demokrati och jämställdhet

Datum 25 nov 2020

Tid 13:00 - 15:30

Välkommen till kunskapsseminarium!

– Klanstrukturer och hederskultur: ett hot mot demokrati och jämställdhet!

Riksdagsledamöterna Amineh Kakabaveh och Gulan Avci bjuder in till ett kunskapsseminarium om klan- och hederskultur på FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor. Detta i samarbete med riksdagens tvärpolitiska nätverk mot hedersvåld och föreningen Varken Hora eller Kuvad (VHEK).

Hedersvåld och gängvåld är olika uttryck för kränkningar av mänskliga rättigheter och ett hot mot jämställdhet och demokrati. När samhällets demokratiska institutioner eroderar så ersätts de av andra kollektiv och rättsordningar. Rättsstaten ersätts av hedersnormer och sedvanerätt. Det kan handla om kriminella gäng som upprättar egna vägspärrar in till ett område eller om de moralpoliser som tar sig rätten att kontrollera och trakassera kvinnor i svenska förorter. Den politiska och religiösa radikaliseringen understödjer hederskulturens kyskhets- och oskuldsideal.

På senare tid har frågan om släkt- eller klanbaserade nätverk diskuterats livligt den kriminalpolitiska debatten. Författaren Johanna Bäckström Lerneby har i sin bok Familjen beskrivit hur en kriminell släkt i Göteborg närmast tagit över stadsdelen.

I Försvarshögskolans antologi Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället (red. Henrik Häggström och Hans Brun) från 2019 belyses kopplingarna mellan hederskultur, radikalisering och organiserad brottslighet. Kopplingar mellan hedersförtryck och klanstrukturer görs även i förarbetena till den nyligen införda straffskärpningsgrunden för brott med motivet att ”bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder” (BrB kap 29 § 2 punkt 10). I förarbetet till denna bestämmelse betonas att den hedersrelaterade brottsligheten ofta är knuten till ”etniska, kulturella eller religiösa grupperingar som i formell mening inte knyts samman genom familje- eller släktband men vilkas medlemmar betraktar varandra som familj eller släkt, t.ex. klaner”.

I en intervju för Sveriges Radio i september 2020 förklarade Mats Löfving – chef för polisens nationella operativa avdelning (NOA) – att klan- och släktbaserad brottslighet har förgreningar in i det lokala och nationella beslutsfattandet. De politiska partierna har naturligtvis ett särskilt ansvar för att inte låta sig utnyttjas av kriminella och systemhotande krafter.

Med anledning av detta bjuds sakkunniga in till ett kunskapsseminarium.

MEDVERKANDE: 

Ulf Melander, lokalpolis & områdeschef Storgöteborg nordost.

Johanna Bäckström Lerneby, journalist och författare till Familjen.

Hans Brun, forskare/analytiker på Försvarshögskolan.

 

SAMTALSLEDARE:

Sanna Rayman, Chefredaktör Altinget.

 

Tid: 25 november kl. 13:00-15:30.

Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/82786505022

Anmälan: Maila amineh.kakabaveh@riksdagen.se senast den 24 november kl. 16.